Zwolnienie z VAT a dietetyka – zmiany w VAT 2011

Kilka dni temu portal www.podatki.biz opublikował ciekawy artykuł dotyczący kwestii zwolnienia dietetyków z podatku VAT .

Autor artykułu komentuje zmiany jakie nastąpiły od 1 stycznia 2011 w ustawie o VAT w odniesieniu do zawodu dietetyka. Zwraca uwagę na zmianę sposobu określenia przez ustawodawcę zakresu usług zwolnionych z podatku VAT polegającą na wykreśleniu z art.43 punktu 1, który po prostu wymieniał czynności objęte zwolnieniem i zastąpieniu go punktami 18 i 19 zwalniające z VAT:

  • 18. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;
  • 19. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:
    • a) lekarzy i lekarzy dentystów,
    • b) pielęgniarki i położne,
    • c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
    • d) psychologów;

W artykule autor podejmuje próbę interpretacji tych zapisów zwracając uwagę na to, że tylko niektórzy dietetycy mogą świadczyć usługi w ramach zakładów opieki zdrowotnej oraz na brak zdefiniowania zawodu dietetyka jako zawodu medycznego w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Jak autor artykułu interpretuje nowe zapisy ustawy o VAT warto przeczytać na portalu www.podatki.biz.

Sprawa opodatkowania VAT usług świadczonych przez dietetyków jest skomplikowana ze względu na brak ram prawnych określających zawód dietetyka jako jeden z zawodów medycznych. Jednoznaczne stanowisko łatwiej będzie ustalić jeśli rząd przyjmie projekt Ustawy o niektórych zawodach medycznych, w którym zdefiniowano zawód dietetyka oraz jeśli przyjęty ustawa zostanie wpisana do art.43 ustawy o VAT jako podstawa do zwolnienia z podatku VAT.
Projekt Ustawy o niektórych zawodach medycznych jest zawarty w pakiecie zdrowotnym planowanym do przyjęcia w tym roku (2011), jednak historia tego projektu sięga ponad 7 lat wstecz co nie napawa optymizmem jeśli chodzi o regulację prawną naszego zawodu.

This entry was posted in Prawo dla dietetyków and tagged , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>